Wpływ terapii LightForce na terapię manualną

Dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie pacjentów jest podstawową misją fizjoterapeuty. Praktycy z Profizjoclinic dążą do opieki skoncentrowanej na pacjencie, opartej na dowodach naukowych. W związku z tym stosują terapię laserową jako sprawdzoną, nieinwazyjną metodę w walce z bólem.

Terapia laserowa IV generacji (LightForce) została wskazana w wielu badaniach, jako metoda szybkiego zmniejszania bólu. Światło lasera pomaga uszkodzonym tkankom w przejściu przez etapy leczenia poprzez stymulację aktywności mitochondrialnej. Terapia LightForce to potężne narzędzie, które może być stosowane w ramach kompleksowego planu opieki. 

Zastosowania:

 • ból szyi i pleców (przewlekły i ostry),
 • nadwyrężenie lub ból mięśni,
 • ból mięśniowo-powięziowy,
 • ból związany z OA,
 • ból TMJ,
 • bóle głowy,
 • obrzęk stawów,
 • tendinopatia,
 • neuropatia,
 • zapalenie rozcięgna podeszwowego,
 • patologia ścięgna Achillesa,
 • DOMS (opóźniona bolesność mięśni),
 • obrzęk limfatyczny.
Leczyliśmy wszystkich: od pacjentów geriatrycznych po sportowców. Widzieliśmy też, jak ludzie wychodzą tego samego dnia z wykładniczo mniejszym bólem i ogólnie krótszym czasem powrotu do zdrowia. Laser dał nam również przewagę w społeczności dzięki najnowocześniejszej metodzie, której nie oferują inni lekarze. – Ryan Goodman, DC, CCSP

Polecane źródła:

Bóle krzyża

Wpływ lasera diodowego w leczeniu pacjentów z niespecyficznym przewlekłym bólem krzyża: randomizowane badanie kontrolowane.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25141218

Zaburzenia stawów

Ogólnoustrojowy przegląd terapii laserowej niskiego poziomu z dawkami specyficznymi dla lokalizacji w przypadku bólu spowodowanego przewlekłymi chorobami stawów.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12775206

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego

Skuteczność laseroterapii wysokoenergetycznej w leczeniu schorzeń narządu ruchu.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30572425

Ból szyi

Skuteczność terapii laserowej niskiego poziomu w leczeniu bólu szyi: przegląd systemowy i metaanaliza randomizowanych badań kontrolowanych placebo lub aktywnego leczenia.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19913903

Neuropatia

Funkcja czuciowa małych włókien oceniana różnicowo za pomocą lasera diodowego (DL) Ilościowe testy czuciowe (QST) w bolesnej neuropatii (PN).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23433028

Zapalenie powięzi podeszwowej

Wpływ terapii o wysokiej intensywności i terapii na niskim poziomie w leczeniu zapalenia powięzi podeszwy: randomizowane badanie kliniczne.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29627888

Zespół ucisku podbarkowego

Laser niskiego poziomu i miejscowa iniekcja kortykosteroidów w leczeniu zespołu ucisku podbarkowego: kontrolowane badanie kliniczne.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24519921

Krótkoterminowe efekty terapii laserowej o dużej intensywności w porównaniu z terapią ultradźwiękową w leczeniu osób z zespołem ucisku podbarkowego: randomizowane badanie kliniczne.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19482902

Tendinopatia

Fotobiomodulacja i ekscentryczne ćwiczenia dla tendinopatii Achillesa: randomizowana kontrolowana próba.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26610637

Leczenie laserowe niskiego poziomu tendinopatii: przegląd systematyczny z metaanalizą.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19708800

509 966 988