Dotacja

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
dotacja

Projekt realizowany jest jako wsparcie rozwoju firmy, celem walki z COVID-19.

Przedmiotem projektu jest dalszy rozwój bieżącej działalności firmy jak i jej i dywersyfikacja poprzez wprowadzenie nowej dotychczas nieświadczonej usługi.

Całkowita wartość projektu: 432 745,57
Wkład Funduszy Europejskich: 314 090,38

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

509 966 988