Wpływ terapii LightForce na stomatologię

Leczenie zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego i innych dysfunkcji mięśniowo-powięziowych twarzy i szyi może być trudne. Problemy te są często związane z przewlekłymi bólami głowy. Pacjenci często rozpoczynają poszukiwania ulgi od konsultacji ze swoim dentystą. Przywrócenie funkcji stawu skroniowo-żuchwowego i zmniejszenie dysfunkcji tkanek miękkich szczęki, twarzy i szyi to kluczowe elementy pomagające pacjentom.

Wykazano, że terapia laserowa klasy IV (LightForce), poprzez fotobiomodulację , szybko zmniejsza ból i pomaga uszkodzonej tkance przechodzić przez etapy gojenia stymulując aktywność mitochondriów. Terapia LightForce to potężne narzędzie, którego można używać w ramach kompleksowego planu opieki, aby pomóc w leczeniu TMD i bólów głowy.

Zastosowania:

  • TMD (ból i stan zapalny),
  • bóle głowy,
  • ból szyi (przewlekły i ostry),
  • gojenie się tkanek po ekstrakcji,
  • napięcie lub ból mięśni,
  • ból mięśniowo-powięziowy,
  • ból związany z chorobą zwyrodnieniową stawów.

Polecane źródła:

TMD

Wpływ różnych dozymetrii fotobiomodulacji na dysfunkcję skroniowo-żuchwową: randomizowane, podwójnie ślepe badanie kliniczne kontrolowane placebo.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29850961

Wpływ terapii laserowej niskiego poziomu na poziom bólu u pacjentów z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi: przegląd systematyczny.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23329239

Wzajemny wpływ na częstość występowania objawów w obszarach unerwionych nerwowo i rdzeniowo.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19640751

Metaanaliza wpływu klinicznego terapii laserowej niskiego poziomu na ból stawu skroniowo-żuchwowego.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4155240/

Ból szyi

Skuteczność terapii laserowej niskiego poziomu w leczeniu bólu szyi: przegląd systematyczny i metaanaliza randomizowanych badań kontrolowanych placebo lub aktywnego leczenia

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19913903

509 966 988