RODO

Administratorem danych osobowych jest Profizjocare sp. z o.o.

Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi korespondencji z Państwem. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych: https://profizjoclinic.pl/polityka-prywatnosci/

509 966 988